تیتر ۲۰

ماراتن نفس گیر بررسی صلاحیت ها / اکنون همه نگاه ها به تصمیم فردای شورای نگهبان است

خراسان نوشت: پس از پایان پنج روز اولیه مهلت شورای نگهبان و تمدید این زمان از سوی این شورا برای بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری 1400 اکنون همه نگاه ها به تصمیم فردای شورای نگهبان است.

کلیدواژه: