تیتر ۲۰

تصمیم "زنگنه" در فاز 11 میدان گازی پارس جنوبی میلیاردها دلار به کشورخسارت وارد کرد

نماینده تهران در مجلس گفت:تصمیم "زنگنه" برای توسعه میدان گازی مشترک با قطر در فاز 11پارس جنوبی میلیاردها دلار به کشور خسارت وارد کرد.

کلیدواژه: