تیتر ۲۰

فتح خرمشهر، فتح المبین ایرانی اسلامی بود

دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی در بیانیه ای تاکید کرد: فتح خرمشهر، فتح المبین ایرانی اسلامی بود و مقابله 11 روزه مردم فلسطین، فتح المبین منتهی به فروپاشی رژیم غاصب صهیونیستی خواهد شد.

کلیدواژه: