تیتر ۲۰

حسینی: قهر کردن با صندوق های رای به معنی ادامه وضعیت فعلی است

دبیرکل کانون دانشگاهیان گفت: با قهر کردن با صندوق های رای نه تنها اتفاق بهتری رخ نخواهد داد بلکه ممکن است وضعیت فعلی ادامه پیدا کند.

کلیدواژه: