تیتر ۲۰

فیبروئید در برابر کیست؛ از علائم تا درمان

فیبروئیدها و کیست ها همواره موجب بروز علائم نمی شوند. شما ممکن است تا زمانی که پزشک آنها را طی معاینه روتین لگن کشف می کند متوجه ابتلا به آنها نشوید.

کلیدواژه: