تیتر ۲۰

آیا کودک شما در معرض آسم قرار دارد؟

نتایج یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که عواملی چون سابقه خانوادگی، جنسیت و نژاد از جمله فاکتورهایی هستند که خطر ابتلا به بیماری آسم را در کودکان افزایش می‌دهند.

کلیدواژه: