تیتر ۲۰

نیمار پنالتی خراب کرد؛ دی‌ماریا از کرنر گل زد! (عکس)

در شبی که نیمار نتوانست از روی نقطه پنالتی دروازه برست را باز کند، آنخل دی‌ماریا با یک ضربه کرنر دروازه حریف را باز کرد.

کلیدواژه: عکس