تیتر ۲۰

دیدار بایدن و پوتین بسیار مهم است

سخنگوی کرملین با اشاره به برگزاری نشست محتمل بین روسای جمهور روسیه و آمریکا گفت که باتوجه به وضعیت تاسف برانگیز کنونی، برگزاری این نشست بسیار مهم است.

کلیدواژه: بایدن