تیتر ۲۰

علت قطعی برق از زبان مدیرعامل توانیر

دلایل قطعی برق و راهکارهای رفع این مشکل در برنامه گفت و گوی ویژه خبری مطرح و بررسی شد.

کلیدواژه: