تیتر ۲۰

تهدید مکرر قانونگذاران آمریکایی پس از حملات کنگره

اسناد منتشر شده از پلیس آمریکا بیانگر تهدیدِ جانی مکرر علیه قانونگذاران آمریکایی پس از حملات به کنگره است.

کلیدواژه: آمریکا