تیتر ۲۰

بازگشت دانشجویان ایرانی در هند و اتباع ایرانی در پاکستانی

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری از انجام پرواز فوق العاده برای بازگرداندن دانشجویان ایرانی از کشور هند و اتباع ایرانی در پاکستان خبرداد.

کلیدواژه: