تیتر ۲۰

میزان تولید و فروش روغن موتور در سال ۹۹ اعلام شد

وزارت صمت میزان تولید و فروش انواع روغن موتور توسط چهار شرکت بهران ، سپاهان ، ایرانول و پارس را اعلام کرد.

کلیدواژه: