تیتر ۲۰

امسال قطعی برق در معابر شهری نخواهیم داشت

اردکانیان در واکنش به خبری مبنی بر فوت تعدادی از هموطنان در معابر شهری به دلیل خاموشی و تاریکی ناشی از قطعی برق طی سال گذشته گفت: امسال قطعی برق در معابر شهری نخواهیم داشت.

کلیدواژه: