تیتر ۲۰

درخواست یک کارشناس: کاندیداها موضع خود را نسبت به بورس مشخص کنند

یک کارشناس بازار سرمایه معتقد است به دلیل این که نه کاندیداها مشخص هستند و نه موضع آن‌ها نسبت به بورس معلوم است، ابهام در بازار حاکم است.

کلیدواژه: بورس کاندیدا