تیتر ۲۰

کنفرانس خبری «رافائل گروسی» درباره ایران به تعویق افتاد

خبرنگار روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال امروز اعلام کرد که کنفرانس خبری «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره ایران به تعویق افتاده است.

کلیدواژه: