تیتر ۲۰

برگزاری اعتراضات گسترده علیه اجاره بالای مسکن در برلین

امروز در پایتخت برلین اعتراضات گسترده‌ای علیه بازار متشنج مسکن و افزاش اجاره بهای آن برگزار شد.

کلیدواژه: مسکن