تیتر ۲۰

کرونا عامل به وجود آمدن میلیاردرهای جدید در دنیا

مدیران شرکت‌های موفق در تولید کرونا'>واکسن کرونا و سرمایه گذاران آنها از برندگان بحران کرونا بودند که سرمایه هنگفتی را به دست آورده و در لیست میلیادرهای واکسنی دنیا قرار گرفتند.

کلیدواژه: کرونا