تیتر ۲۰

تلفات صهیونیست‌ها در جنگ غزه به ۱۳ نفر افزایش یافت

با مرگ یک صهیونیست دیگر به دلیل جراحات ناشی از حملات راکتی و موشکی مقاومت به شهرک‌های صهیونیستی، ‌ شمار تلفات صهیونیست‌ها در جنگ ۱۲ روزه غزه به ۱۳ نفر افزایش یافت.

کلیدواژه: