تیتر ۲۰

شورای اروپا خواستار آزادی هواپیما و مسافران رایان ایر در مینسک شد

چارلز میشل رییس شورای اروپا گفت: از مقام های بلاروس می خواهیم بلافاصله کادر پروازی و همه مسافران هواپیمای رایان ایر در فرودگاه مینسک را آزاد و به هواپیما اجازه پرواز دهند.

کلیدواژه: اروپا