تیتر ۲۰

آسوشیتدپرس خبرنگارش را به دلیل حمایت از فلسطین اخراج کرد

آسوشیتدپرس خبرنگارش را به خاطر انتشار توئیت هایی با موضوع حمایت از فلسطینیان در مقابل جنایات رژیم صهیونیستی اخراج کرد.

کلیدواژه: