تیتر ۲۰

شاید سیاه‌چاله‌ای در مرکز راه شیری وجود نداشته باشد

سال‌ها است دانشمندان به وجود سیاه‌چاله‌ای کلان‌جرم در مرکز کهکشان راه شیری اشاره می‌کنند؛ اما طبق شواهد جدید شاید اصلا سیاه‌چاله‌ای در کار نباشد و هسته کهکشانی از ماده تاریک متراکم تشکیل شده باشد.

کلیدواژه: