تیتر ۲۰

فیزیک‌دانان به‌کمک پالس‌های درون پلاسما محدودیت سرعت نور را شکستند

هرچند احتمالا هیچ‌گاه نمی‌توانیم با سرعت فراتر از نور در کیهان سفر کنیم، پژوهشگران فیزیک کوانتوم در آزمایشگاه محدودیت سرعت نور را شکسته‌اند.

کلیدواژه: