تیتر ۲۰

جزئیات دیدار عراقچی با اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس

معاون وزیر امور خارجه پس از نشست چهار ساعته با اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: خوشحال هستیم تعامل بین تیم مذاکره کننده و مجلس وجود دارد.

کلیدواژه: مجلس