تیتر ۲۰

فرمانده نیروی پدافند هوایی:برای ایجاد بازدارندگی باید روی پای خود بأیستیم

تسنیم نوشت: امیر صباحی فرد از پروژه‌های سازمان تحقیقات و جهاد خودکفایی این نیرو بازدید کرد

کلیدواژه: