تیتر ۲۰

بررسی مزیت‌ها و تهدیدات رمز ارزها

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: رمزارزها ظرفیتی برای اقتصاد کشور به شمار می‌آیند چراکه می‌توانند در شرایط تحریمی به کمک ما بیایند البته در کنار این مزیت‌ها می‌توانند تهدیدهایی نیز برای کشور داشته باشن

کلیدواژه: