تیتر ۲۰

پیشنهاد کاندیدای اقتصاددان انتخابات به جهانگیری و پزشکیان: به نفع من کنار بروید

رئیس کل مرکزی'>بانک مرکزی که کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری است می گوید: با برنامه مشخص و برای اصلاح حکمرانی اقتصادی وارد شده‌ام.

کلیدواژه: انتخابات کاندیدا