تیتر ۲۰

دعای ویژه پسر سیدحسن خمینی برای سیدمحمد خاتمی

سید احمد خمینی در یادداشتی در فضای مجازی که سایت جماران منتشر کرده، نوشت: برای کسانی که «نیم نسل» بزرگتر اند، علاوه بر آن، دوم خرداد یک خاطره بزرگ است. و نسل ما که خود، آن خاطره ها را لمس نکرده است، آن را از زبان بزرگ هایش شنیده است.

کلیدواژه: