تیتر ۲۰

توافق مجلس با سازمان برنامه درباره درآمدهای سازمان هدفمندی یارانه‌ها

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: طبق توافق مجلس و سازمان‌های برنامه و هدفمندی یارانه‌ها قرار شد حقوق و اعتبار کالاهای اساسی با اولویت پرداخت شود.

کلیدواژه: مجلس