تیتر ۲۰

اصلاح‌طلبان 24 سال پس از دوم خرداد؛ همچنان درگیر "هویت"

24 سال پس از دوم خرداد سال 76 و تولد جریان اصلاحات، همچنان مهم‌ترین پرسش از این جریان چیستی آنهاست و اینکه وجه ممیزه‌ی جریان اصلاح‌طلبی با سایر جریان‌ها چیست؟

کلیدواژه: