تیتر ۲۰

ترمیم بیش از ۲۰۰ ضعف امنیتی محصولات فناوری

مرکز افتا اعلام کرد: کارشناسان و متخصصان IT در سازمان‌ها و دستگاه‌های دارای زیرساخت حیاتی، افزون بر اجرای ۲۰۰ ترمیم‌ امنیتی، راه نفوذ مهاجمان سایبری را به شبکه‌های سازمانی مسدود می‌کنند.

کلیدواژه: