تیتر ۲۰

۶۰ هزار واحد مسکن ملی در استان تهران فاقد متقاضی است

تهران_ ایرنا_ استاندار تهران اعلام کرد: ۶۰ هزار واحد مسکن ملی در این استان فاقد متقاضی است که واجدین شرایط می توانند نسبت به ثبت نام این واحدها اقدام کنند.

کلیدواژه: مسکن