تیتر ۲۰

برق ۲۲ مشترک بزرگ اداری پایتخت قطع شد

تهران-ایرنا- معاون بهره‌برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ گفت: همزمان با افزایش کم سابقه بار شبکه توزیع برق پایتخت و به دنبال اخطارهای داده شده به دستگاه های اجرایی، امروز برق ۲۲ مشترک بزرگ اداری در تهران که مصرف برق خود را طبق دستور...

کلیدواژه: