تیتر ۲۰

عرضه ۲۷۹ میلیون دلار در سامانه نیما

تهران - ایرنا - مرکزی'>بانک مرکزی اعلام کرد: سامانه نیما امروز شنبه دوم خرداد ۱۴۰۰ شاهد عرضه حدود ۲۷۹ میلیون دلار به صورت حواله ارزی به منظور تامین ارز واردات کشور بوده است.

کلیدواژه: