تیتر ۲۰

ترخیص گوسفندان پرحاشیه با وساطت وزیر!

معاون فنی گمرک ایران اعلام کرد که محموله دام های فرانسوی حاوی ۶۱۰ راس بعد از اما و اگرهای بسیار سرانجام با وساطت وزیر جهاد کشاورزی و انجام هماهنگی توسط گمرک ترخیص شد.

کلیدواژه: