تیتر ۲۰

صحبت های سخنگوی صنعت برق در خصوص ملی پوشان شطرنج

سخنگوی صنعت برق گفت: از طریق سامانه برق من و همچنین در تهران از طریق پیامک زمان بندی قطع برق به مشترکان اطلاع‌رسانی می‌شود.

کلیدواژه: