تیتر ۲۰

تبلیغات و فعالیت انتخاباتی رسانه‌های مجازی به مجوز ساترا منوط شد

رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی برای نمایش تبلیغات و دیگر فعالیت‌های انتخاباتی به رعایت ضوابط ساترا منوط خواهند بود.

کلیدواژه: انتخابات