تیتر ۲۰

آیا ماینرهای بیت کوین به خارج از چین مهاجرت خواهند کرد؟

فشارهای جدید دولت چین بر ارزهای دیجیتال در این کشور ممکن است باعث مهاجرت ماینرهای بیت کوین به خارج از این کشور شود.

کلیدواژه: بیت کوین