تیتر ۲۰

پرواز جنگنده‌های چین در منطقه برای نمایش قدرت به ارتش آمریکا

چند جنگنده، بمب افکن چین با پرواز بر فراز شبه جزیره تایوان آمادگی رزمی بالای خود را به نیروی دریایی آمریکا نشان دادند.

کلیدواژه: ارتش آمریکا