تیتر ۲۰

بلیت سینما به مناسبت سالروز آزادسازی خرمشهر نیم‌بها شد

بلیت سینماهای سراسر کشور به مناسبت سوم خرداد و سالروز آزادی خرمشهر نیم‌بها شد.

کلیدواژه: سینما