تیتر ۲۰

علت اصلی قطع برق از زبان سخنگوی صنعت برق

رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق گفت:نصف شدن ذخایر آب سدها و افزایش ۲۰ درصدی مصرف، عامل اصلی قطعی‌های اخیر است.

کلیدواژه: