تیتر ۲۰

پیش‌بینی زمانی و مکانی میزان شیوع کرونا با هوش مصنوعی

زالی، فرمانده ستاد عملیات مقابله با کرونا در تهران گفت: با نرم هوش مصنوعی افزار، علاوه بر رصد دائمی وضعیت فراگیری و در دسترس بودن اطلاعات روزهای گذشته، می توان وضعیت احتمالی ٢ هفته بعد را نیز پیش بینی کرد.

کلیدواژه: کرونا