تیتر ۲۰

خواب سنگین پرسپولیس در بخش انضباطی

کمیته انضباطی پرسپولیس'>باشگاه پرسپولیس درباره تخلفات اعضای این تیم عملکرد شفافی نداشت تا آنها با جرایم سنگین از سوی فدراسیون فوتبال نقره داغ شوند.

کلیدواژه: پرسپولیس