تیتر ۲۰

اشاره لاریجانی به تاکید شهید بهشتی بر صداقت با مردم

ویدیوی انتخاباتی لاریجانی؛ از اشاره به تاکید شهید بهشتی بر صداقت با مردم تا پذیرش «کار غلطی» به نام برنامه «هویت».

کلیدواژه: