تیتر ۲۰

دبیر کانون کامیونداران: کامیون‌های چینی بزرگترین مانع نوسازی ناوگان هستند

کامیون‌های چینی که در ایران به نام تولید ملی مونتاژ می‌شوند، بازار به هم ریخته و بالا نگه داشتن قیمت آن‌ها به اضافه دیگر موانع پیش پای کامیون‌داران، از بزرگترین موانع نوسازی ناوگان فرسوده به شمار می رود

کلیدواژه: چینی