تیتر ۲۰

رشد سه برابری کشت گلخانه‌ای در البرز

کرج - ایرنا - تجربه تلخ خشکسالی ها در دهه های اخیر سبب شد تا دست اندرکاران بخش کشاورزی استان البرز، طی هشت سال گذشته ، بهره برداران را به سمت ایجاد و توسعه کشت گلخانه ای هدایت کنند، به طوریکه سطح کشت گلخانه ای استان از ۱۲۰ هکتار در سال ۹۲ به ۳۴۷ هک...

کلیدواژه: البرز