تیتر ۲۰

رفع چالش پول نقد برای ۱۰ هزار گردشگر خارجی توسط یک شرکت خلاق

تهران- ایرنا- گردشگران خارجی قادر به دریافت کارت بانکی در ایران نیستند اما یک شرکت خلاق با رفع این چالش توانست برای بیش از ۱۰ هزار گردشگر کارت بانکی ویژه صادر کند.

کلیدواژه: