تیتر ۲۰

برق بیمارستان ها در تهران قطع نخواهد شد

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ گفت: برق مراکز حساس درمانی و بیمارستان‌ها به طور مستمر تامین و تحت هیچ شرایطی قطع نخواهد شد.

کلیدواژه: