تیتر ۲۰

نرخ تورم به ٤١ درصد رسید

خانوارهای کشور به طور میانگین ٤٦.٩ درصد بیشتر از اردیبهشت ١٣٩٩ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده­اند.

کلیدواژه: نرخ تورم