تیتر ۲۰

برنامه خاموشی عصرگاهی تهران

جدول (جدید) خاموشی‌های احتمالی عصرگاهی برق پایتخت در تاریخ یکشنبه؛ ۲ خردادماه منتشر شد.

کلیدواژه: