تیتر ۲۰

افزایش مصرف آب هم‌زمان با کاهش بیش از ۴۰ درصدی بارش‌ها

تهران- ایرنا- میزان بارش‌های کشور از ابتدای سال آبی جاری (ابتدای مهرماه ۱۳۹۹ تا انتهای شهریور۱۴۰۰) و تا آخرین روز اردیبهشت‌ماه با کاهش ۴۱.۳ درصدی همراه شد، این درحالی است که میزان مصرف آن فقط در تهران سه میلیارد و ۴۲۰ میلیون لیتر بود که یک درصد افزای...

کلیدواژه: